Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o.
ul. Tytoniowa 4
16-300 Augustów
tel. 87 643 34 76 do 78
fax 87 643 20 63
email: pom@pom.com.pl

NIP: 846-13-81-642
REGON: 790328177
BDO: 000001437
Nr KRS 0000035544
Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy Spółki: 532 800 PLN

Numer rachunku bankowego: PEKAO SA 69 1240 5211 1111 0000 4925 8280